Nyelvtanfolyamok

Nyelvtanfolyam szintek

KEZDŐ SZINT (A1)

Bemeneti követelmények:

A képzésbe teljesen kezdő hallgatók is bekapcsolódhatnak, így ezen a szinten bemeneti követelményt nem támasztunk.

Megszerezhető nyelvismeret

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, megválaszol és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a munkahelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakciókra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

 

ÚJRAKEZDŐ SZINT (A2)

Bemeneti követelmények:

A kezdő tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés.

Megszerezhető nyelvismeret

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

 

ALAPFOK (B1)

Bemeneti követelmények:

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés.

Megszerezhető nyelvismeret

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén.

Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

 

KÖZÉPFOK (B2)

Bemeneti követelmények:

Mind az általános mind az üzleti tanfolyamoknál a bemeneti követelmény az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés.

Megszerezhető nyelvismeret

Meg tudja érteni az összetettebb, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni az anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

FELSŐFOK (C1)

Bemeneti követelmények:

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés.

Megszerezhető nyelvismeret

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és e közben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

 

ERŐS FELSŐFOK (C2)

Bemeneti követelmények:

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés.

Megszerezhető nyelvismeret

Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai közt is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

 

vissza az előző oldalra


www.ZOOMCONSULTING.huwww.MARKETINGSUPPORT.hu